VÄLKOMMEN till
MESSMÖRSTEATERN
i Järvsö, Hälsingland

 

Messmörsteatern startade 2003 och är en etablerad amatörgrupp med hög ambitionsnivå. Vi vill få vår publik att både gråta och skratta – och kanske också ge dem någon ny insikt att ta med sig hem. Sedan starten har vi spelat de flesta somrar och haft stor framgång både hos recensenter och publik. Teatergruppen har vuxit fram ur Järvsö Hembygdsförenings Harsenkommitté. Messmör är en nordiskt unik produkt, som nära hör ihop med fäbodkulturen, vars sägner och traditioner vi skildrat i flera av våra pjäser – därav vårt namn. Vi är ideellt arbetande amatörer från järvsötrakten och vill levandegöra bygdens gamla kultur genom teater på socknens eget språk, jarsemål. Vi skriver våra pjäser själva.


Sigrid i dörren

Det var här Messmörsteatern började - på Harsens fäbod.


_________________________________________________________

 

 Kerstin Åberg in memoriam


Med stor saknad minns vi vår tidigare skådespelare Kerstin Åberg, som nu lämnat oss. I många av våra pjäser (Fäbodliv, Silverkronan, Kvinnfôlk, Eldsagor och Den förbjudna dörren) spelade hon kraftfull "klok gumma", som botade allehanda åkommor, kunde stä blod och se in i framtiden. I sina rolltolkningar inspirerades hon av sin egen mormor Marget från Lillsidan i Järvsö, som var sin tids kloka gumma.
Tack Kerstin, för all Din inlevelse och humor! Vi saknar dig!